TechcomBank tự động hoá Quy trình Chuyển Tiền Quốc Tế bằng IBM Cloud Pak for Business Automation (CP4A)

Giới thiệu ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam – TechcomBank

TechcomBank (TCB) là một trong những ngân hàng cổ phần hàng đầu Việt Nam với vốn điều lệ trên 35.000 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2020 trên 74.000 tỷ đồng. Ngân hàng có trụ sở chính tại Hà Nội, 2 văn phòng đại diện và 314 điểm giao dịch trên 45 tỉnh thành trên cả nước, 3 công ty con. Không chỉ đáp ứng nhu cầu giao dịch ngân hàng thông thường mà TechcomBank còn đảm bảo nhu cầu an toàn tài chính với nhiều loại sản phẩm, dịch vụ đa dạng cho hơn 6 triệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp tại Việt Nam.

Với sứ mệnh đề ra là “Dẫn dắt hành trình số hóa của ngành tài chính, tạo động lực cho mỗi cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức phát triển bền vững và bứt phá thành công” TCB đã và đang từng bước áp dụng nhiều công nghệ và giải pháp phần mềm để tối ưu vận hành nghiệp vụ đồng thời mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Thách thức và yêu cầu dự án

Trong hoạt động ngân hàng, để nhanh chóng gia tăng trải nghiệm, độ hài lòng của khách hàng, các nghiệp vụ lõi cần được ưu tiên xem xét tự động hóa, số hóa từ quy trình đến các hoạt động liên quan. Do đó, dự án Remittance được ra đời với bài toán số hoá nghiệp vụ Chuyển tiền quốc tế (Tiền đi, Tiền đến và Điện Swift).
Thực trạng hệ thống:
• Người dùng nghiệp vụ thực hiện giao dịch trên nhiều hệ thống khác nhau để xử lý giao dịch (ECM, AML, Báo nguồn vốn, Swift, Core banking, Hệ thống mua bán ngoại tệ VFX…).
• Bên cạnh việc thực hiện thao tác trên hệ thống quản lý quy trình chuyển tiền quốc tế (ECM CTQT) tại Trung tâm thanh toán (TTTT), nghiệp vụ phải nhập lại thông tin một lần nữa trên Corebanking để thực hiện hạch toán vào tài khoản khách hàng và thực hiện điện Swift.
• Với chuyển tiền quốc tế đến, quy trình này được vận hành thông qua việc nhận và chia điện Swift trên ECM CTQT. Nhiều trường hợp người dùng tại TTTT phải tìm và chia điện thủ công về các phòng ban khác nhau, hoặc gặp tình trạng điện thất lạc trong hệ thống. Nguyên nhân là các điện này chưa được quản lý theo quy tắc để phân loại tự động.
• Việc tính và quản lí phí cho các lệnh chuyển tiền thực hiện thủ công, chưa quản lý tập trung. Điều này dẫn đến kéo dài thời gian xử lý lệnh cũng như sai sót trong tính toán.

Giải pháp HPT cung cấp

HPT được lựa chọn là đơn vị triển khai giải pháp CP4A, tự động hóa các quy trình nghiệp vụ chính liên quan đến Chuyển tiền quốc tế của Trung tâm thanh toán và Tài trợ thương mại với các yêu cầu chính như sau: 

• Tư vấn và tái thiết kế quy trình nghiệp vụ
• Tăng mức độ tự động hóa của toàn quy trình
• Giảm Thời gian tiêu chuẩn xử lý công việc (SLA) và tăng Hiệu suất công việc (KPI)

HPT sử dụng bộ giải pháp CP4A/DBA của IBM để thực hiện tự động quy trình nghiệp vụ và các chức năng khác dựa trên các cấu phần sau:


BPM
: Thiết kế quy trình nghiệp vụ qua cấu phần WORKFLOW: Hạch toán, Tra soát, Bổ sung hồ sơ… Trong đó, với khả năng tích hợp mạnh mẽ, hệ thống cho phép tích hợp với Corebanking để thực hiện truy vấn các thông tin về ID khách hàng, thông tin tài khoản, tỷ giá…; đồng thời sau khi phê duyệt thành công trên portal tại KSV hạch toán tự động với các bút toán tương ứng (FT/FM/MT103/Charge…) và trả lại thông tin nếu có. Ngoài ra, các hệ thống ngoài nghiệp vụ đang thao tác riêng lẻ để phục vụ nghiệp vụ cũng có thể tích hợp được thông qua API để đảm bảo thao tác trên 1 portal duy nhất (Quản lý phí, Swift, …). 
ODM: Thiết kế và quản lý các quy tắc nghiệp vụ qua cấu phần DICISIONS: xây dựng và quản lý các rule phân công CPD theo các điều kiện (mục đích chuyển tiền, số tiền chuyển…), rule chọn Nostro, khác …. Từ đó, đảm bảo hệ thống chạy tự động và hỗ trợ nhập liệu tối đa trường hợp được định nghĩa trước.
ECM: Quản lý và phân loại hồ sơ qua cấu phần CONTENT: đính kèm hồ sơ, lưu hồ sơ theo các thông tin Ngày upload, User upload, Loại hồ sơ … 
Tự động hóa một task qua cấu phần RPA: Một số hệ thống của TCB nghiệp vụ thao tác không hỗ trợ hoặc chưa sẵn sàng cung cấp API để thực hiện tích hợp vào BPM như AML - Hệ thống kiểm tra phòng chống gian lận & khủng bố, VFX – Hệ thống mua bán ngoại tệ. Để giải quyết bài toán end to end, HPT đã phối hợp với Techcombank triển khai giải pháp tự động hóa bằng robot cho 2 tác vụ riêng lẻ trên, sau đó kết quả được cập nhật về BPM để khép kín quy trình đồng thời giảm thời gian xử lý công việc cho người dùng.

Hiệu quả của dự án 

Sau quá trình thiết kế và triển khai quy trình chuyển tiền quốc tế, các kết quả đạt được giải quyết hầu hết các mục tiêu và thách thức của nghiệp vụ, cụ thể:
- Quản lý quy trình: quy trình được thiết kế lại một cách có cấu trúc và minh bạch. Đáp ứng sự thay đổi linh hoạt và liên tục cải tiến, hướng đến mục tiêu xây dựng “Single Portal” trên  BPM.
- Quản lý quy tắc nghiệp vụ: xây dựng và triển khai các quy tắc nghiệp vụ.
o Thẩm quyền phê duyệt
o Tính toán chỉ số SLA
o Cảnh báo đến hạn, quá hạn
- Khả năng tự động hóa: tăng mức độ tự động hóa thông qua việc thiết kế và triển khai các quy tắc. Từ đó giảm SLAs và tăng KPIs.
o Tự động nhập liệu thông qua dữ liệu gợi ý.
o Tái sử dụng thông tin, hồ sơ từ các giao dịch cũ của khách hàng.
o Tự động tính toán phí chuyển tiền.
o Tự động điều hướng quy trình, phân công người xử lý có quy tắc.
o Tự động hạch toán vào Corebanking thông qua cơ chế tích hợp.
o Cảnh báo đến hạn, quá hạn.


>>>Đọc thêm tin tức liên quan: ĐÂY