Giải pháp SAALEM của HPT được quảng bá trên trang "IBM Partner Solution Portal"

Lần đầu tiên IBM ra mắt trang tin "IBM Partner Solution Portal" để giới thiệu, quảng bá các giải pháp của Đối tác xây dựng trên nền tảng công nghệ IBM tới khách hàng trên phạm vi toàn Asean. HPT là một trong các Đối tác quan trọng được Nhà phân phối và đội ngũ phụ trách Đối tác của IBM đề cử tham gia chương trình Asean Partner Showcase. Tại Việt Nam, HPT là Đối tác đầu tiên phát triển giải pháp cho khách hàng trên nền tảng giải pháp của IBM. Giải pháp Số hóa quy trình Nghiệp vụ tín dụng (Smart Automatic & Analytic Lending Management - SAALEM) của HPT được phát triển trên nền tảng Giải pháp IBM Cloud Pak for Automation (CP4A).

Link chi tiết: https://aseanpartnersolutions.com/smart-automatic-analytic-lending-management-saalem/

Giải pháp số hóa quy trình nghiệp vụ tín dụng (Smart Automatic & Analytic Lending Management – SAALEM) giúp quản trị tập trung toàn bộ quy trình cho vay, đánh giá hiệu quả thời gian thực, phản ứng thay đổi kịp thời với mọi thay đổi về kinh doanh và luật định.