Đối tác tập trung

sas-104D3EE9.png

Tổng quan

SAS là công ty phần mềm chuyên về phân tích dữ liệu hàng đầu thế giới. Phần mềm SAS thực hiện việc tích hợp dữ liệu của doanh nghiệp, phân tích và tạo các báo cáo nhằm cung cấp thông tin có giá trị giúp khách hàng quyết định các chiến lược kinh doanh hiệu quả hơn.

Quan hệ - cấp độ hợp tác

Đối tác chính thức từ 2010

Cấp độ

Đối tác Bạc của SAS

Giải thưởng tiêu biểu

Đối tác của năm 2018 “Most supportive”

Sản phẩm, giải pháp, Dịch vụ cung cấp

Tư vấn và xây dựng kiến trúc giải pháp của SAS (SAS Business Anlytics Framework) với các thành phần, giải pháp cụ thể chuyên ngành như:

- Ngành ngân hàng: Quản lý tài sản Nợ- Tài sản có, Quản lý rủi ro, Quản lý rủi ro tín dụng, Tuân thủ gian lận &tội phạm tài chính, Chống rửa tiền, Nhận dạng & gian lận kỹ thuật số, Gian lận thanh toán, ...

- Ngành bán lẻ: Trí tuệ khách hàng, Thông tin hàng hóa & chủng loại, Lập kế hoạch nhu cầu, Insight khách hàng, Tối ưu hóa hàng tồn kho &; giá cả, Phân tích chuỗi cung ứng, ...

- Viễn thông: Quản lý chiến dịch, Quản lý khoảng không quảng cáo, Gian lận viễn thông, Phân tích mạng viễn thông, ...

- Bảo hiểm: Giữ chân khách hàng, Quản lý rủi ro, Phát hiện và ngăn chặn gian lận, ...


Dự án tiêu biểu

Dự án cung cấp bản quyền phần mềm SAS Enterprise Miner cho Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)

Đối tác tập trung

2ECAB17E.jpg
cisco-6FD9125E.png
ibm-41972B6E.png
oracle-8BAC6B1E.jpg
dell-3B19223D.png
sas-104D3EE9.png
dell-technologies-6212455F.png