Đối tác chính thức

micro-focus-5AA6CED5.png

Tổng quan

Micro Focus là một trong những nhà cung cấp phần mềm doanh nghiệp lớn nhất thế giới. Micro Focus cung cấp phần mềm trọng yếu, đáng tin cậy và đã được chứng minh để thúc đẩy vận hành của thế giới kỹ thuật số.

Cấp độ

Gold Reseller


Sản phẩm, Giải pháp, Dịch vụ cung cấp

1. Application Delivery Management
2. IT Operation Management

Đối tác chính thức

2ECAB17E.jpg
cisco-9CA9113.jpg
ibm-5A5D981C.jpg
oracle-8BAC6B1E.jpg
dell-3B19223D.png
3C32CEEF.jpg
opentext-641CEBF2.jpg
dell-technologies-EEDF2F8F.png
micro-focus-5AA6CED5.png