Sơ kết Chương trình SÁNG TẠO HPT

Thực hiện nội dung hành động năm 2017 “Hợp lực – Sáng tạo – Tăng trưởng mạnh mẽ”, Ban Lãnh đạo công ty phát động triển khai chương trình “Sáng tạo HPT” nhằm kêu gọi toàn thể cán bộ nhân viên tham gia đóng góp ý tưởng, sáng kiến cải tiến hoặc giải pháp cụ thể, thiết thực có khả năng ứng dụng trong thực tiễn, đồng thời phát huy, khuyến khích khả năng tư duy, sáng tạo trong những hoạt động chung của Công ty HPT hướng đến mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ, hiệu quả.

Với ý nghĩa và mục tiêu đó, chương trình “Sáng tạo HPT” triển khai tập trung vào các lĩnh vực hoạt động: Quản trị, Kỹ thuật Công nghệ, Kinh tế và Kinh doanh. Cụ thể, chương trình bao gồm 3 hạng mục như sau:

·         Hạng mục 1 : Phát triển sản phẩm, giải pháp, dịch vụ mới

·         Hạng mục 2 : Đề xuất phát triển lĩnh vực kinh doanh mới

·         Hạng mục 3 : Sáng kiến – giải pháp cải tiến, đổi mới, nâng cao hiệu quả trong quản trị

Đối tượng của chương trình “Sáng tạo HPT”là tất cả CBNV HPT không giới hạn đơn vị công tác, vị trí công việc đang đảm nhận. Tuy nhiên với hạng mục 1&2,CBNV có thể giới thiệu người ngoài công ty tham gia, nhưng CBNV công ty phải là người chủ trì đề xuất.

Thời gian triển khai chương trình “Sáng tạo HPT”như sau:

Và Hội đồng đánh giá chương trình không ai khác là Hội đồng quản trịCông ty, Ban Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc các đơn vịvà Các chuyên gia tùy lĩnh vực.

Cơ chế khuyến khích & giải thưởng rất hấp dẫn:

1.Hạng mục 1: Phát triển sản phẩm, giải pháp, dịch vụ mới

  • Vào vòng Chung tuyển: 2.000.000 VNĐ
  • Giải 1: 10.000.000 VNĐ
  • Giải 2:  7.000.000 VNĐ
  • Giải 3:  5.000.000 VNĐ 

Mỗi đề xuất được lựa chọn triển khai:  5.000.000 VNĐ. Chưa kể các chi phí hỗ trợ trong quá trình triển khai (được xét tùy theo loại hình và quy mô của đề xuất).

2.Hạng mục 2:Đề xuất phát triển lĩnh vực kinh doanh mới

Các đề xuất được vào chung khảo: mỗi đề xuất được thưởng 50,000,000 VNĐ. 

3.Hạng mục 3: Sáng kiến – giải pháp cải tiến, đổi mới, nâng cao hiệu quả trong quản trị

Các đề xuất/đề tài được vào vòng Chung tuyển: 2.000.000 VNĐ.

Kết thúc thời gian đăng ký đề tài của chương trình Sáng tạo vào ngày 22.08.2017, Ban Tổ chức chương trình đã tổ chức buổi họp Sơ kết để thảo luận và đánh giá về tình hình đăng ký đề tài cho chương trình, chia sẻ những ý kiến liên quan đến từng hạng mục và thống nhất các công tác tiếp theo. Cuộc họp do anh Đình Hà Duy Linh - Tổng Giám đốc - chủ trì với sự tham gia đầy đủ của các thành viên trong Ban Tổ chức và Ban Truyền thông cùng với sự chỉ đạo của chị Đinh Hà Duy Trinh - đại diện cho Hội đồng Quản trị. Ban Tổ chức đánh giá cao tinh thần tích cực và mạnh dạn nêu ý tưởng của các tác giả/ nhóm tác giả đã đăng ký tham gia chương trình tính đến thời điểm ngày 22.08.2017. Qua đánh giá bước đầu của Ban tổ chức, đã có những đề tài rất thiết thực và hoàn toàn phù hợp để tiếp tục cụ thể hóa, hoàn thiện và đưa vào triển khai theo lộ trình. Về tổng thể có 14 đề tàiđã được đăng ký cho cả 3 Hạng mục do Ban tổ chức xếp nhóm trong thông báo phát động, được đăng ký bởi 12 tác giả/ nhóm đồng tác giảcông tác tại các đơn vị HAS, HSC, HSI và HO: 6 đề tài liên quan đến giải pháp mới, 6 đề tài liên quan đến việc nâng cao công tác quản trị, 2 đề tài liên quan đến việc mở rộng hoạt động kinh doanh.


Qua công tác Sơ kết, Ban Tổ chức cũng tin tưởng rằng chương trình Sáng tạo được bắt đầu trong năm 2017 sẽ có những thành công với chất lượng cao (không quan trọng về số lượng) góp phần vào  mục tiêu tạo ra bản sắc riêng cho công ty và đem lại những cơ hội mới cho chúng ta trong năng lực chuyên môn và phát triển kinh doanh có hiệu quả cao.

Ngày 28.08.2017, Ban lãnh đạo đã có buổi gặp gỡ và biểu dương tinh thần tích cực của các tác giả/ nhóm tác giả đã đăng ký chương trình, đồng thời Ban tổ chức đã trao đổi với các tác giả cách thức chuẩn bị bài trình bày làm rõ ý tưởng với Hội đồng chuyên môn. Trong 14 đề tài đăng ký, sẽ có 9 đề tài hoàn chỉnh nhất, bám sát phạm vi chương trình nhất tiếp tục chuẩn bị bài trình bày làm rõ ý tưởng với Hội đồng chuyên môn. Sau buổi gặp gỡ, Ban tổ chức đã hỗ trợ trực tiếp hoặc gián tiếp cho các tác giả để hoàn thiện bài trình bày. Ngày 29.09.2017, các tác giả sẽ trình bày ý tưởng với Hội đồng chuyên môn.