HPT vinh dự được đóng góp vào công tác xây dựng Hội Tin học TP.HCM

Với mục tiêu đặt sự phát triển của Hội viên làm nền tảng cho mọi hoạt động, trong năm 2019, HCA đã triển khai ứng dụng các giải pháp CNTT trong hoạt động điều hành nhằm xây dựng và quản trị Văn phòng HCA theo hướng chuyên môn hóa cao với các giải pháp công nghệ được Hội viên tài trợ như Văn phòng điện tử; Hệ thống tổng đài ảo ...Vcall; Bảo mật và lưu trữ dữ liệu trên Cloud; Quản trị và hệ thống dữ liệu Hội viên, các ứng dụng văn phòng, công việc...qua đó góp phần chuyên nghiệp hoá hoạt động Hội, nâng cao chất lượng chăm sóc hội viên.

HPT may mắn là 1 trong những Hội viên, Đối tác được vinh dự đồng hành qua việc tài trợ thiết kế và xây dựng website HCA. Hy vọng HPT sẽ còn nhiều cơ hội để đồng hành cùng HCA trong quá trình phát triển, tối ưu hoá hoạt động Hội. Từ đó hướng tới xây dựng và phát triển công tác chăm sóc, hỗ trợ quyền lợi cho cộng đồng doanh nghiệp CNTT một cách hiệu quả nhất.