HPT nhận chứng chỉ ISO 27001 mới phiên bản 2013

Sau 3 ngày TUV NORD đánh giá nâng cấp phiên bản ISO 27001:2013 từ ngày 23 đến 25.03.2015 và 45 ngày khắc phục NC sau đánh giá, ngày 08.06.2015 HPT đã chính thức nhận chứng chỉ ISO 27001 mới phiên bản 2013. Phiên bản ISO 27001:2013 sát với thực tế do việc xây dựng hệ thống quản lý ANTT chuẩn ISO 27001:2013 phải dựa trên yêu cầu về ANTT của các bên liên quan như khách hàng, đối tác, Nhà nước, luật pháp, nội bộ cũng như theo bối cảnh bên ngoài và bên trong công ty.
Cũng trong dịp này, các thành viên Ban ANTT của HPT cũng đã nhận được các chứng chỉ đạt chuẩn đánh giá viên nội bộ phiên bản ISO 27001:2013. Việc này cũng đảm bảo cho HPT có thể vận hành, duy trì và cải tiến liên tục việc áp dụng hệ thống quản lý ANTT theo chuẩn ISO 27001:2013 tại HPT (phạm vi VP Tổng công ty, Trung tâm HSC và Trung tâm HSI). Tuy nhiên không dừng lại ở đó, sắp tới Ban ANTT sẽ tiếp tục lên kế hoạch cho việc mở rộng phạm vi áp dụng hệ thống quản lý ANTT theo chuẩn ISO 27001:2013 cho CNHN.
Đoàn đánh giá nâng cấp phiên bản ISO 27001:2013