HPT đồng hành cùng Chi hội VNISA phía Nam trong Hội thảo An toàn thông tin cho Đô thị thông minh

Nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác đảm bảo An ninh, ATTT cho các cấp chính quyền, cho người dân và cho các nhà cung cấp dịch vụ ĐTTM. Chiều thứ Sáu, ngày 11/08/2017, tại Hội trường Thành ủy TP.HCM, Chi hội VNISA phía Nam và Sở TTTT TP.HCM đã phối hợp tổ chức Hội thảo “An toàn Thông tin cho Đô thị Thông minh”. Tham dự Hội thảo có sự hiện diện của Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM VõVăn Long, Lãnh đạo Cục ATTT – Bộ TTTT, Lãnh đạo VNCERT, Chủ tịch Ngô Vi Đồng – Chủ tịch Chi hội VNISA phía Nam, Lãnh đạo các Sở-Ban-Ngành quận huyện TP.HCM và các thành phố đang triển khai dự án ĐTTM; các nhà cung cấp giải pháp, công nghệ hàng đầu (Cisco, Microsoft, IBM, Viettel, VNPT, HPT, FPT…), những chuyên gia ATTT và CNTT cùng nhiều cơ quan truyền thông, thông tấn báo chí. HPT vinh dự là đơn vị đồng hành tài trợ Hội thảo và tham gia phần Tọa đàm chuyên môn.

Đại diện Lãnh đạo Sở TTTT, Phó Giám đốc Sở TTTT Võ Văn Long phát biểu khai mạc Hội thảo

Chủ tịch Ngô Vi Đồng chia sẻ Báo cáo An toàn thông tin cho Đô thị thông minh – Tông quan và thực tiễn tại Việt Nam

Hội thảo thu hút sự quan tâm của đông đảo Lãnh đạo các Sở-Ban-Ngành quận huyện TP.HCM và các thành phố đang triển khai dự án ĐTTM; các nhà cung cấp giải pháp, công nghệ hàng đầu, những chuyên gia ATTT và CNTT cùng nhiều cơ quan truyền thông, thông tấn báo chí

Một trong những nội dung quan trọng của ĐTTM là công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin nhằm xây dựng ĐTTM trở nên thành một thành phố an toàn. Tại Hội thảo Chủ tịch Ngô Vi Đồng đại diện Chi hội VNISA phía Nam chia sẻ báo cáo tổng quan về tình hình ATTT trong các ĐTTM ở Việt Nam và quốc tế. Báo cáo đề cập đến những thách thức về ATTT cho ĐTTM, những nội dung cấu thành của một đô thị an toàn phải bao gồm những gì và đề xuất các giải pháp cần có cho một đô thị an toàn. Báo cáo này cũng chia sẻ góc nhìn về vai trò của các cơ quan quản lý chính quyền, của doanh nghiệp và các mô hình hợp tác công tư PPP khi triển khai các cấu hình đảm bảo ATTT cho ĐTTM; đề xuất các bước đi cần thiết để xây dựng một nền tảng đảm bảo ATTT cho ĐTTM trong thực tiễn của Việt Nam.

Tại Hội thảo, những vấn đề nóng của ATTT, những công nghệ mới của các hãng bảo mật lần lượt được các chuyên gia từ VNISA, Cục ATTT, công ty Cisco, Microsoft và IBM đề cập thông qua 5 bài tham luận gồm: (1) Tình hình ATTT cho ĐTTM tại Việt Nam và thế giới, (2) Xây dựng tiêu chuẩn về an toàn, bảo mật cho ĐTTM; (3) Định vị lại ĐTTM – Xây dựng sự bền vững và an toàn cho kinh tế, môi trường và xã hội; (4) Giải phápđiện toán nhận thức của Microsoft cho lĩnh vực An Toàn Công Cộng & An Ninh Quốc Gia; (5) An toàn thông tin - sẵn sàng và theo kịp chuyển dịch số cho một đô thị sáng tạo. Thông qua đó sẽ giúp người tham dự hiểu rõ hơn về việc đảm bảo ATTT cho các ĐTTM tại Việt Nam.

Trong phần Tọa đàm chuyên môn dành cho doanh nghiệp chủ đề “Khung ATTT cho ĐTTM và những vấn đề ATTT khác của ĐTTM”, đại diện HPT – Phó TGĐ Nguyễn Quyền – đã đề xuất 7 mục tiêu cơ bản của chiến lược ATTT cho Đô thị thông minh dựa trên một số nguyên tắc chung về xây dựng chiến lược ATTT cho ĐTTM đã được Microsoft công bố và áp dụng cho một số ĐTTM trên thế giới, cũng như dựa trên một số kết quả khảo sát thực tế về  ATTT tại một số cơ quan, sở ban ngành tại TP.HCM:

1.     Xây dựng cách thức tiếp cận dạng “đánh giá rủi ro” đối với ATTT.
2.     Xác định rõ ràng các mục tiêu ưu tiên
3.     Định nghĩa rõ những chuẩn mực ATTT tối thiểu phải đáp ứng.
4.     Chia sẻ và phối hợp xử lý các mối đe dọa và các thông tin về các lỗ hổng bảo mật.
5.     Xây dựng năng lực xử lý ứng cứu với các sự cố ATTT
6.     Nâng cao nhận thức cho cộng đồng, giáo dục và đào tạo đội ngũ nhân lực ATTT.
7.     Tăng cường hợp tác công tư, phối hợp với các trường, viện, các trung tâm nghiên cứu về ATTT.

Phó TGĐ Nguyễn Quyền tham gia phần Tọa đàm chuyên môn

Phần 2 của Hội thảo là Tọa đàm của VNISA phía Nam với Lãnh đạo Nhà nước chủ đề “Trung tâm điều hành an ninh (SOC) và kế hoạch đảm bảo ATTT cho ĐTTM dưới góc nhìn của chính quyền đô thị” (Cục ATTT – Bộ TTTT, VNCERT)

Chủ tịch Ngô Vi Đồng – Chủ tịch Chi hội VNISA phía Nam – phát biểu bế mạc Hội thảo

Một số cơ quan, báo đài đưa tin:
Trang tin điện tử Đảng bộ TP.HCM: https://www.hcmcpv.org.vn/tin-tuc/tphcm-xay-dung-chien-luoc-dam-bao-an-toan-thong-tin-cho-do-thi-t-1491836237

Thời báo Kinh tế SG: http://www.thesaigontimes.vn/163559/Do-thi-thong-minh-Can-bao-ve-quyen-rieng-tu-cua-nguoi-dung.html

Hội nhà báo VN: http://hoinhabaovietnam.vn/Giai-phap-nao-de-dam-bao-an-toan-thong-tin-cho-do-thi-thong-minh_n22483.html

Báo mới: http://www.baomoi.com/xay-dung-do-thi-thong-minh-dinh-hinh-ro-chuan-an-toan-thong-tin/c/22991656.epi

Khám phá: http://khampha.vn/khoa-hoc-cong-nghe/xay-dung-do-thi-thong-minh-dinh-hinh-ro-chuan-an-toan-thong-tin-c7a558092.html

Thời báo. Today: http://thoibao.today/paper/xay-dung-do-thi-thong-minh-dinh-hinh-ro-chuan-an-toan-thong-tin-2268412

VN media.vn: http://vnmedia.vn/cong-nghe/201708/smart-city-va-bai-toan-an-toan-du-lieu-577183/