HPT đạt chứng nhận Đối tác Giải pháp Infrastructure (Azure) của Microsoft

HPT vừa đạt thêm chứng nhận Đối tác Giải pháp Infrastructure (Azure) của Microsoft. Đây là một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của HPT, khẳng định năng lực và cam kết của HPT trong việc cung cấp các giải pháp/ dịch vụ Điện toán đám mây linh hoạt, tối ưu chi phí cho khách hàng và quan trọng là vẫn tuân thủ các tiêu chuẩn an ninh như HIPAA, ISO 27001 và SOC.

Chương trình Đối tác Giải pháp (Solution Partner) được gắn liền với chiến lược và mô hình “Điện toán Đám mây” của Microsoft, thể hiện qua 06 (Sáu) lĩnh vực giải pháp tập trung, phù hợp với cách thức Microsoft tiếp cận thị trường.

Để đạt được chứng nhận Đối tác Giải pháp Infrastructure (Azure), HPT đã đáp ứng những yêu cầu khắt khe của Microsoft về chứng chỉ chuyên môn, năng lực kỹ thuật và đặc biệt, HPT đã chứng minh được năng lực tư vấn và triển khai thông qua các dự án Azure cho Khách hàng.

Đến nay, HPT đã đạt được các chứng nhận Đối tác Giải pháp của Microsoft bao gồm: Infrastructure (Azure), Security, Modern Workplace.

.
Mô hình “Đối tác Giải pháp – Solution Partner” 06 lĩnh vực giải pháp tập trung của Microsoft

Hơn thế nữa, HPT cũng là Đối tác được chứng nhận có Năng lực giải pháp chuyên sâu (Specializations) trong từng nhóm giải pháp Microsoft như:

  • Security: Identity and Access Management
  • Modern Workplace: Adoption and Change Management, Custom Solutions for Microsoft Teams, Meetings and Meeting Rooms for Microsoft Teams, Teamwork Deployment

Năng lực của HPT với Đối tác Microsoft
HPT luôn cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực để nâng cao năng lực và trở thành đối tác tin cậy của Microsoft, mang lại những giải pháp CNTT tiên tiến và hiệu quả nhất cho khách hàng.