HPT chính thức trở thành Đối tác chiến lược cung cấp dịch vụ điện toán đám mây của Microsoft (Microsoft Cloud Solution Provider 1-Tier - CSP Direct Partner)

Từ ngày 01/02/2020, HPT chính thức trở thành Đối tác Microsoft Cloud Solution Provider 1-Tier (CSP Direct Partner) - Đối tác chiến lược cung cấp dịch vụ điện toán đám mây của Microsoft, mở rộng mối quan hệ hợp tác cùng Microsoft, và cũng khẳng định chiến lược “transformation” của HPT.

Với vai trò là đối tác CSP Direct của Microsoft, HPT có thể tư vấn, cung cấp cho các tổ chức giải pháp chuyển đổi hệ thống CNTT của Khách hàng lên nền tảng Điện toán đám mây (ĐTĐM) một cách toàn diện và an toàn, hỗ trợ các doanh nghiệp dễ dàng quản lý toàn bộ vòng đời ĐTĐM với chi phí đầu tư CNTT hoàn toàn tiết kiệm và linh hoạt dựa trên lộ trình phát triển của Doanh nghiệp.

Ngoài ra, việc trở thành đối tác CSP Direct của Microsoft cũng góp phần đẩy nhanh tiến trình đóng gói những sản phẩm, dịch vụ chuyển đổi số của HPT phù hợp với từng mô hình CNTT của doanh nghiệp, đưa HPT lên một vị thế cạnh tranh mới.