HPT chính thức được công nhận đủ tiêu chuẩn cung cấp dịch vụ Trung tâm điều hành an toàn, an ninh mạng (SOC)

HPT đã được cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng theo Giấy phép cấp lần đầu số 489/GP-BTTTT ngày 09/10/2017 và cấp lại lần thứ nhất số 565/GP-BTTTT ngày 25/12/2019.

HPT đảm bảo đáp ứng các điều kiện về trang thiết bị hạ tầng, giải pháp kỹ thuật, nhân lực và quy trình quản lý vận hành hệ thống của một đơn vị cung cấp nền tảng dịch vụ Trung tâm điều hành an toàn, an ninh mạng (SOC) theo hướng dẫn trong công văn số 2973/BTTTT-CATTT ngày 04/9/2019 về việc hướng dẫn triển khai hoạt động giám sát an toàn thông tin trong cơ quan, tổ chức nhà nước và đã sẵn sàng cung cấp sản phẩm, dịch vụ ra thị trường.

Tính đến ngày 17/8/2020, HPT đã hoàn thành việc thử nghiệm kết nối chia sẻ thông tin từ hệ thống giám sát trung tâm sử dụng Giải pháp nền tảng Giám sát an ninh mạng HSOC với hệ thống kỹ thuật của Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC).

Việc đáp ứng đầy đủ 3 tiêu chí nói trên đã giúp HPT được Cục ATTT – Bộ TT&TT công nhận là 1 trong 9 doanh nghiệp CNTT trong nước đủ tiêu chuẩn để cung cấp dịch vụ Trung tâm điều hành an toàn, an ninh mạng (SOC). Chúng ta hy vọng rằng đây sẽ là tiền đề để Công ty HPT nói chung và Trung tâm HSE nói riêng có thể phát triển và mở rộng cơ hội kinh doanh Giải pháp nền tảng giám sát an ninh mạng HSOC một cách mạnh mẽ hơn, đặc biệt là đối với các khách hàng thuộc khối nhà nước trong thời gian tới đây.


Một trong những chỉ đạo, định hướng quan trọng về an toàn, an ninh mạng trong giai đoạn tiếp theo là triển khai bảo đảm an toàn, an ninh mạng theo mô hình “4 lớp” thống nhất từ Trung ương đến địa phương như theo chỉ đạo của Thủ tướng tại Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 và gần đây nhất tại Chỉ thị số 41/CT-TW ngày 24/3/2020. 

Theo đó, yêu cầu mỗi cơ quan đảng, nhà nước triển khai công tác an toàn, an ninh mạng đồng bộ, nhiều lớp, bao gồm: (1) Kiện toàn lực lượng tại chỗ; (2) Lựa chọn tối thiểu một tổ chức, DN giám sát, bảo vệ chuyên nghiệp; (3) Định kỳ thực hiện kiểm tra, đánh giá độc lập; (4) Kết nối, chia sẻ thông tin với hệ thống giám sát quốc gia.

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai bảo đảm an toàn, an ninh mạng theo mô hình “4 lớp”, giúp các Bộ, ngành, địa phương và các chủ quản hệ thống thông tin có định hướng trong triển khai thuê mua dịch vụ giám sát, bảo vệ an toàn, an ninh mạng (SOC) chuyên nghiệp, Bộ TT&TT đã đồng hành cùng DN thúc đẩy để phát triển nền tảng cung cấp dịch vụ Trung tâm điều hành an toàn, an ninh mạng (SOC), đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ thông tin.