Giới thiệu
Giải pháp cho ngành Ngân hàng - Tài chính

Theo “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, có 8 ngành, lĩnh vực cần được ưu tiên chuyển đổi số trước. Đây là những lĩnh vực có tác động xã hội, liên quan hàng ngày đến người dân. Nhấn mạnh quan điểm người dân là trung tâm của chuyển đổi số, Chương trình xác định rõ, những lĩnh vực có tác động xã hội, liên quan hàng ngày tới người dân, thay đổi nhận thức nhanh nhất, mang lại hiệu quả, giúp tiết kiệm chi phí cần được ưu tiên chuyển đổi số trước, bao gồm: Y tế, Giáo dục, Tài chính – Ngân hàng, Nông nghiệp, Giao thông vận tải và logistics, Năng lượng, Tài nguyên và Môi trường, Sản xuất công nghiệp (Nguồn: CIO Vietnam). Trong đó, ngành Tài chính – Ngân hàng có nhiều thuận lợi vì đã luôn đi đầu về việc số hóa dữ liệu, quy trình tác vụ so với các ngành, và nếu chuyển đổi trước sẽ mang đến lợi ích sâu rộng cho toàn xã hội.

Đánh giá kịp thời được xu thế Chuyển đổi số, từ cuối năm 2019 Ban lãnh đạo HPT đã thông qua chiến lược Chuyển đổi số trong quản trị công ty và nhất là trong định hướng hoạt động chuyên môn và phát triển kinh doanh. Trên cơ sở đó, cụ thể hoá năng lực HPT trong việc cung cấp các giải pháp, dịch vụ  liên quan đến việc chuyển đổi số của từng lĩnh vực ngành nghề, nhất là những lĩnh vực mà HPT có thế mạnh, có năng lực và kinh nghiệm vượt trội. Chiến lược này đã bắt kịp xu thế chuyển đổi số ngày một mạnh mẽ của thế giới và trong nước cũng như nhu cầu thực tế của thị trường.

Hiện nay, HPT đã hoàn thành việc hệ thống hoá tất cả các giải pháp, dịch vụ của HPT theo một nội dung (trình bày) xuyên suốt, chặt chẽ, phù hợp với việc chuyển đổi số của ngành Tài chính – Ngân hàng (theo góc nhìn của HPT), phù hợp với cách tiếp cận và phương pháp luận triển khai chuyển đổi số của HPT nói chung. HPT sẵn sàng song hành với việc chuyển đổi số của ngành ngân hàng để góp phần vào công cuộc chuyển đổi số của quốc gia, mang lại lợi ích thiết thực và rộng khắp cho xã hội.

Giải pháp tự động hóa quy trình bằng Robot - Robotic Process Automation (RPA)

Ứng dụng thành công, RPA có thể giúp làm giảm một số trở ngại trong kinh doanh mà các doanh nghiệp phải đối mặt. RPA “có thể giải phóng khoảng từ 20% đến 30% nhân  lực ở cấp độ doanh nghiệp đồng thời giảm thiểu rủi ro hoạt động và nâng cao trải nghiệm của khách hàng.”

Giải pháp Xây dựng kho dữ liệu tập trung (Datawarehouse - DWH) và Báo cáo thông minh (Business Intelligence - BI)

Kho dữ liệu datawarehouse (DWH) và Business Intelligence (BI) là giải pháp công nghệ hỗ trợ công tác quản trị ngân hàng. Thực hiện tích hợp dữ liệu từ các ứng dụng, BI cung cấp một hệ thống để tạo ra các báo cáo và phân tích nhằm phục vụ việc quản trị. Nhờ khả năng bao quát, phân tích đa diện và chuyên sâu của BI, các quyết định kinh doanh sẽ hiệu quả, nhanh chóng, kịp thời, có định hướng chiến lược hơn. Vì thế, ngân hàng có thêm nhiều năng lực để chủ động trong cạnh tranh và phát triển.

Giải pháp quản lý nội dung doanh nghiệp – ECM

Enterprise Content Management (ECM) không đơn giản chỉ là một sản phẩm phần mềm. Theo nghĩa đầy đủ, ECM là một hệ thống bao gồm chiến lược, phương pháp và các bộ công cụ được sử dụng để thu nhận, quản lý, lưu trữ và phân phối toàn bộ thông tin phi cấu trúc của tổ chức tới người dùng, tới các ứng dụng khác và tới các quy trình nghiệp vụ của tổ chức đó.

Giải pháp quản lý và tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ - BPM

BPM (Business Process Management) là giải pháp giúp tổ chức doanh nghiệp tối ưu và tiêu chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ. Bằng cách giúp tổ chức, doanh nghiệp khai thác tốt nhất thông tin và dữ liệu sẵn có trong công tác quản trị, vận hành; thiết lập các quy tắc thân thiện với người dung; thiết lập luồng công việc theo định hướng quy trình và linh hoạt cho những nhóm người dùng khác nhau.

Giải pháp quản lý định danh tập trung và truy cập IDM - IDENTITY MANAGEMENT & ACCESS MANAGEMENT

Giải pháp quản lý định danh và truy cập - IDM cung cấp một nền tảng bảo mật tích hợp và hợp nhất, được thiết kế để quản lý định danh người dùng, quản lý cung cấp tài nguyên cho người dùng, bảo mật các truy cập tới tài nguyên trong hệ thống thông tin và hỗ trợ đáp ứng các nguyên tắc bảo mật trên hệ thống trong 1 tổ chức bất kỳ.