Giải pháp quản lý định danh và truy cập tập trung - Identity & Access management (IAM)

Bài toán quản lý của doanh nghiệp

Song hành cùng sự phát triển của mỗi doanh nghiệp là các thách thức phát sinh trong quá trình quản trị doanh nghiệp nói chung, công tác quản trị định danh và quyền truy cập vào hệ thống tài sản thông tin nói riêng. Các thách thức trong công tác quản lý định danh và quản lý quyền truy cập của tài khoản trên hệ thống có thể kể đến như sau: 

 • Các công ty, doanh nghiệp lớn thường sở hữu một hệ thống gồm nhiều ứng dụng CNTT. Theo thời gian, cùng với nhu cầu thay đổi và phát triển của doanh nghiệp, hệ thống này sẽ ngày càng phát triển về quy mô cũng như về số lượng của các ứng dụng
 • Mỗi ứng dụng có một tập tài khoản người dùng độc lập. Số lượng tài khoản người dùng trên toàn hệ thống sẽ phát triển theo cấp số nhân khi số lượng ứng dụng gia tăng. Việc quản trị một hệ thống nhiều tài khoản truy cập theo cấp bậc, chúc năng sẽ phức tạp và dễ sai sót, mất kiểm soát, ẩn chứa nhiều rủi ro mất an ninh trong hệ thống
 • Công tác quản lý tài khoản và quyền truy cập của các tài khoản trên hệ thống là một công việc vô cùng quan trọng, đòi hỏi tuân thủ chính xác các chính sách hoạt động của doanh nghiệp để bảo đảm tính bảo mật, tính sẵn sàng, tính toàn vẹn của thông tin lưu trữ trên hệ thống
 • Các chính sách vận hành trong doanh nghiệp dù hoàn thiện vẫn sẽ có những lỗ hổng hay những điểm bất cập ngoài ý muốn. Khó có một chính sách nào hoàn hảo và hoàn chỉnh tuyệt đối.
 • Đặc biệt đối với các tổ chức tài chính, ngân hàng thì việc quản lý định danh tài khoản là vô cùng quan trọng, ảnh hưởng mật thiết đến nghiệp vụ và hoạt động kinh doanh.

Thực trạng và rủi ro mà doanh nghiệp phải đối mặt


Với cách thức quản lý thông thường, sử dụng nguồn nhân lực là con người để giải bài toán quản lý định danh thì doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với những rủi ro như: 

 • Trên quan điểm người quản lý: Không thể đặt niềm tin tuyệt đối vào độ chính xác của báo cáo, thường xuyên phải xem xét, tính toán cải thiện quy trình
 • Trên quan điểm người quản trị hệ thống: Số lượng nhiệm vụ phải thực hiện lớn, phức tạp, dễ sai sót. Công tác kiểm tra định kỳ gây áp lực vô cùng lớn, cả về tiến độ và tính chính xác
 • Xác định hiệu suất hoạt động của hệ thống.
 • Tài nguyên tiêu thụ theo loại khối lượng công việc và nguồn lực tổng thể.
 • Dự đoán khả năng đáp ứng trong tương lai.
 • Khuyến cáo, đề xuất các công việc cần thực hiện.

Giải pháp quản lý định danh và truy cập tập trung (IAM)


Giải pháp IAM cung cấp cơ chế quản lý mạnh mẽ, giúp doanh nghiệp:
 • Giải quyết các câu hỏi của bài toán quản trị định danh
 • Hệ thống hóa luồng quy trình quản lý vòng đời tài khoản của từng cá nhân
 • Tin học hóa, tự động hóa các tiến trình phê duyệt cấp quyền truy cập
 • Tích hợp với các hệ thống ứng dụng khác, cho phép cấp phát/thu hồi tài khoản người dùng đối với từng hệ thống
 • Lập báo cáo để kiểm toán, giám sát quyền truy cập của người dùng trên toàn bộ các hệ thống ứng dụng của doanh nghiệp

Giải pháp IAM cho phép doanh nghiệp kiểm soát được đầy đủ vòng đời của một tài khoản định danh trên hệ thống, từ lúc bắt đầu phát sinh mối quan hệ với người dùng cho đến lúc kết thúc.Với IAM, doanh nghiệp sẽ có được câu trả lời cho các câu hỏi:

 • Who - Hệ thống có những ai, có vai trò như thế nào
 • What - Tài khoản sử dụng cho ứng dụng nào, phục vụ mục đích gì
 • When - Tài khoản có hiệu lực từ khi nào, được sử dụng vào lúc nào
 • Why - Lý do cấp phát tài khoản, sự thay đổi trạng thái tài khoản đến từ đâu
 • How - Tài khoản được cấp phát như thế nào, thông qua tiến trình nào phê duyệt

Lợi ích mang lạiCác giá trị đem lại cho doanh nghiệp


Thế mạnh của chúng tôi


Khách hàng tiêu biểu