HPT kỷ niệm 20 năm thành lập chi nhánh Hà Nội - Vững bước tuổi 20

HPT KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP CHI NHÁNH HÀ NỘI – VỮNG BƯỚC TUỔI 20