SAALEM - Giải pháp số hóa quy trình nghiệp vụ tín dụng

TẦM QUAN TRỌNG CỦA QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG

Quy trình nghiệp vụ tín dụng là một trong những quy trình cốt lõi của các ngân hàng thương mại. Quy trình được bắt đầu từ lúc tìm kiếm, tiếp xúc với các đối tượng có nhu cầu vay vốn, thuyết phục, thu thập hồ sơ, trải qua quá trình thẩm định phức tạp với sự tham gia của nhiều bộ phận, nhiều cấp phê duyệt tùy thuộc vào bản chất của nghiệp vụ và giá trị khoản vay, sau đó đến bước đề xuất phê duyệt giải ngân và thu hồi nợ.

Liên quan đến nghiệp vụ tín dụng, đa số các phần mềm Core banking chỉ làm tốt được công việc từ khi hồ sơ vay vốn đã được duyệt, việc nhập dữ liệu vào hệ thống chỉ đơn thuần mang tính chất hạch toán, tính lãi, thu nợ sau cho vay. Phương pháp này không đáp ứng được nhu cầu quản trị và theo dõi tiến độ thực thi nghiệp vụ tín dụng trong quá trình phê duyệt cho vay vốn và thu hồi nợ. Việc quản trị và theo dõi tiến độ thực thi nghiệp vụ tín dụng phức tạp và kéo dài hơn so với thực thi xử lý trên phần mềm Core banking.

Trong bức tranh chung của hệ thống thông tin quản trị ngân hàng thương mại, hệ thống SAALEM được xếp vào nhóm các ứng dụng quản trị vòng đời.


THÀNH PHẦN CỦA SAALEM
QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ ĐÃ ĐƯỢC SỐ HÓA


KHÁC BIỆT CỦA GIẢI PHÁP

LỢI ÍCH CHO DOANH NGHIỆP CHO VAY KHI ỨNG DỤNG GIẢI PHÁP

Số hóa toàn bộ quy trình: Thay thế việc tác nghiệp trên giấy tờ hoặc với nhiều hệ thống khác nhau thành một hệ thống.
Tiết kiệm thời gian: Giảm thời gian khi thẩm định và phê duyệt.
Kiểm soát rủi ro ở mọi góc độ: Giảm số lượng lỗi tác nghiệp, có khả năng Dự báo – Dự đoán trên nền tảng dữ liệu lớn.
Tăng thu nhập ròng và giảm chi phí lương
Tăng khả năng ứng biến với môi trường kinh doanh cạnh tranh: Khi chính sách tín dụng thay đổi, khi thiết kế và triển khai sản phẩm tín dụng mới ra thị trường.LỢI ÍCH CHO NGƯỜI DÙNG CUỐISẢN PHẨM ĐàĐƯỢC CHỨNG NHẬN BẢN QUYỀN BỞI CỤC BẢN QUYỀN TÁC GIẢ