Khách hàng tiêu biểu

  • Giải pháp Quản lý Dịch vụ CNTT

  • Giải pháp quản lý định danh và truy cập tập trung - Identity & Access management (IAM)

  • Giải pháp Quản lý quy trình nghiệp vụ - Business Process Management (BPM)

  • Giải pháp Quản lý Nội dung Doanh nghiệp - Enterprise Content Management (ECM)

  • Giải pháp kinh doanh thông minh BI&A

  • Giải pháp Kinh doanh Kỹ thuật số

vietinbank-14974145.jpg
vib-B11AAB4B.jpg
sacombank-28ECA862.jpg
baoviet-fund-4E9AA434.jpg
ocb-80C28F8E.jpg
OCB
prudential-388EDD67.jpg
fe-credit-F8645D8E.jpg
boston-pharma-9E4BD892.jpg