Giới thiệu
Giải pháp cho Nhà Phân phối

HPT cung cấp các dịch vụ và giải pháp phần mềm cho ngành FMCG (Fast Moving Consumer Goods)

Giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả trong quản lý phân phối. Giúp Doanh nghiệp kiểm soát chặt chẽ và phân tích hiêu quả hơn các yếu tố nền tảng trong phân phối như trưng bày, bao phủ, tính tuân thủ của đội ngủ bán hàng, Gift, POSM,...

Với uy tín và sự chuyên nghiệp của mình, HPT đã chinh phục các Nhà phân phối lớn, củng cố thêm thành công của họ trên thị trường Việt Nam bằng các giải pháp dịch vụ Microsoft Office 365, giải pháp Microsoft bao gồm nền tảng Windows, Windows Server, SQL Server và System Center và nhiều sản phẩm năng suất khác của Microsoft... (VinGroup, Lotte Mart).