Giải pháp và dịch vụ
  • Tích hợp hệ thống

    Với gần 20 năm kinh nghiệm trong nhiều dự án trọng yếu của Việt Nam, HPT luôn là đơn vị tiên phong trong việc cung cấp các Giải pháp Tích hợp Hệ thống dựa trên nền tảng CNTT tiên tiến cho Khách hàng trong và ngoài nước

  • Tích hợp phần mềm

    HPT cung cấp các dịch vụ triển khai các phần mềm thương mại của các hãng CNTT hàng đầu thế giới.

  • Dịch vụ CNTT

    HPT chuyên cung cấp các dịch vụ Công nghệ thông tin (CNTT) hỗ trợ các doanh nghiệp và tổ chức nhằm mang lại sự ổn định cao nhất cho hệ thống CNTT, từ đó phục vụ tốt hơn cho các mục tiêu quản trị, sản xuất kinh doanh của khách hàng. 


Vulnerability Scanner