Trang chủ    Giới thiệu    Giới thiệu tổng quan    Văn hóa công ty   Các giá trị văn hóa HPT
Các giá trị văn hóa HPT

 

HPT duy trì một phong cách làm việc, giao tiếp mang đậm bản sắc con người HPT. Chúng tôi xây dựng một bầu không khí doanh nghiệp thể hiện văn hóa nhân bản, có nguyên tắc rõ ràng trong mọi hoạt động, giao tiếp và vui chơi giải trí. Chúng tôi là một tập thể giàu truyền thông văn hóa, tinh thần doanh nghiệp mạnh mẽ, cùng nhau gắn kết, gìn giữ và phát triển các giá trị truyền thống luôn sáng mãi với thời gian.

Văn hóa HPT thể hiện trong tầm nhìn chiến lược và mục đích tồn tại

Ngay từ ngày thành lập, HPT đã đặt ra mục đích cho sự nghiệp phát triển lâu dài của mình. Đó là: “Xây dựng HPT trở thành Công ty dịch vụ CNTT Truyền thông và phát triển phần mềm đẳng cấp quốc tế.”


Bên cạnh đó, chúng tôi luôn ý thức được trách nhiệm của một doanh nghiệp trong lĩnh vực Công nghệ - thông tin: “Thấu hiểu và phát triển những ứng dụng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực CNTT và Truyền thông cho khách hàng tại Việt Nam và quốc tế vì sự phồn vinh của khách hàng, của HPT và của Việt  Nam”

Văn hóa HPT thể hiện ở giá trị mà HPT theo đuổi

Hiểu rõ về khao khát vươn lên của những con người lao động chân chính, HPT quyết tâm phấn đấu để tạo ra môi trường thuận lợi cho các thành viên của mình có điều kiện phát huy hết tài năng, đồng thời biết đóng góp những việc làm có ích cho đời, cho xã hội.


HPT xây dựng một phong cách làm việc kiểu mới, xây dựng mối quan hệ con người với con người, con người với tổ chức trên nền tảng các giá trị cốt lõi của doanh nghiệp:

 

  • Chính trực – cam kết
  • Tận tụy với khách hàng
  • Chuyên nghiệp
  • Tinh thần đồng đội
  • Nhân bản – hài hòa

Văn hóa đặc trưng của công ty cùng với một môi trường lao động tốt là cơ sở cho sự phát triển của con người HPT, làm cho HPT có được sức mạnh tập thể, có đủ khả năng đạt được các mục tiêu đề ra liên tục phát triển, thực hiện tốt các cam kết với khách hàng, được khách hàng tin tưởng tín nhiệm.

 


Vulnerability Scanner