Khách hàng tiêu biểu

  • GIẢI PHÁP QUẢN LÝ DỊCH VỤ CNTT

  • Giải pháp quản lý định danh và truy cập tập trung Identity & Access management (IDM)

  • Giải pháp Quản lý quy trình nghiệp vụ Business Process Management (BPM)

  • Giải pháp Quản lý Nội dung Doanh nghiệp Enterprise Content Management (ECM)

  • Giải pháp kinh doanh thông minh BI&A

vietinbank-14974145.jpg
vib-B11AAB4B.jpg
sacombank-28ECA862.jpg
baoviet-fund-4E9AA434.jpg
ocb-80C28F8E.jpg
OCB
prudential-388EDD67.jpg
fe-credit-F8645D8E.jpg