Trang chủ    Cơ hội hợp tác
HPT hiện là đối tác cấp cao nhất của các hãng công nghệ thông tin hàng đầu thế giới trong lĩnh vực Tích hợp Hê thống. Chúng tôi mong muốn mở rộng quan hệ hợp tác nhằm cung cấp các giải pháp công nghệ mạng, hệ thống, phần mềm và bảo mật.

 

Thông tin công ty

 

 

 

Thông tin liên lạc

 

 

 

Giải pháp, dịch vụ

 
(Xin vui lòng lựa chọn lĩnh vực hoạt động/ giải pháp phù hợp với Quý công ty.)

 

 Cơ sở hạ tầng

 Giải pháp hệ thống

 Giải pháp cơ sở dữ liệu

 Giải pháp phần mềm hệ thống

 Giải pháp Truyền thông – Bảo mật

 Khác

 

Kế hoạch hợp tác

 

 

 

  Vulnerability Scanner