Trang chủ    Tin tức    Tin tức hoạt động   HPT tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
HPT tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Sáng 22.04.2015, tại văn phòng Tổng Công ty, Công ty HPT đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 có sự tham dự đông đủ của Hội đồng quản trị Công ty và 96 cổ đông và người ủy quyền dự họp.

 


Quang cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên của HPT năm 2015
 

 

Tại Đại hội, Đại diện Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã thông qua các cổ đông Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc. Các báo cáo thể hiện rõ tình hình thực hiện các mục tiêu kế hoạch năm 2014, mục tiêu kế hoạch năm 2015 và các mục tiêu, chiến lược tầm nhìn của HPT đến 2020.Chủ tịch Ngô Vi Đồng Đồng phát biểu khai mạc Đại hội và trình bày Báo cáo của HĐQT
 

Đại diện Hội đồng quản trị Công ty, Chủ tịch Ngô Vi Đồng phát biểu khai mạc Đại hội và trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị. Năm 2014 HPT đạt doanh thu 792 tỷ VNĐ (93% kế hoạch), lợi nhuận trước thuế đạt 12,7 tỷ VNĐ (85% kế hoạch). Lợi nhuận ròng tăng trưởng 2,8% so với năm trước. Năm 2014 HPT vẫn duy trì là công ty CNTT hàng đầu Việt Nam, đạt được 6 bằng khen và giải thưởng của cơ quan quản lý Nhà nước và các Hiệp hội ngành CNTT. Về chuẩn hóa quy trình, HPT đã duy trì tốt việc áp dụng hệ thống an ninh thông tin và đạt chứng chỉ ISO 27001: 2005. Ngoài ra, HPT vẫn duy trì phát triển và làm phong phú văn hóa doanh nghiệp thông qua việc tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng sự kiện kỷ niệm 20 năm thành lập Công ty.

 
Trên cơ sở nhận định tình hình chung và căn cứ vào tiềm lực nội tại của HPT và cùng những cơ hội, thách thức, HĐQT Công ty đã đề ra những mục tiêu nhiệm vụ của năm 2015.
 
  • Mục tiêu kinh tế: doanh thu 830 tỷ VNĐ, lợi nhuận ròng trước thuế 14 tỷ VNĐ (tăng 10% so với 2014)
  • Chuyên sâu công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh bằng nội lực
  • Tăng trưởng, mở rộng thị trường
  • Tiếp tục thực hiện nghiêm túc trách nhiệm với cổ đông, với CBNV Công ty và với cộng đồng
  • Duy trì bản sắc văn hóa doanh nghiệp
 
HPT sau 20 năm phát triển đã trở thành công ty cung cấp dịch vụ CNTT hàng đầu Việt Nam, được khách hàng bạn bè và cộng đồng tin cậy, quý mến. Lĩnh vực hoạt động của HPT dựa trên công nghệ dịch vụ tiên tiến liên tục có những thay đổi, thách thức và cũng tạo ra nhiều cơ hội cho HPT. Hướng đến tương lai nhằm đáp ứng đòi hỏi của thị trường, đáp ứng với những tiến bộ không ngừng của khoa học công nghệ và cũng là đáp ứng với thách thức vươn lên của chính mình, HPT xây dựng một chiến lược tầm nhìn hướng đến năm 2020 với các mục tiêu:
 
  • Là công ty dịch vụ CNTT hàng đầu Việt Nam, có năng lực cung cấp các giải pháp ứng dụng CNTT chuyên nghiệp (Top 5 công ty Tích hợp hệ thống, Top 5 công ty Dịch vụ phần mềm).à công ty dịch vụ CNTT hàng đầu Việt Nam, có năng lực cung cấp các giải pháp ứng dụng CNTT chuyên nghiệp (Top 5 công ty Tích hợp hệ thống, Top 5 công ty Dịch vụ phần mềm).
  • Về kinh tế: HPT là công ty hoạt động có hiệu quả kinh tế, tăng trưởng về lãi ròng. Mức trả cổ tức hàng năm từ 8% trở lên. Mức thu nhập của CBNV tương xứng hoặc cao hơn so với mặt bằng thị trường.
  • Con người, nguồn lực: Nguồn nhân lực HPT đạt trình độ đẳng cấp khu vực ASEAN trong các lĩnh vực hoạt động. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý tài giỏi – bản lĩnh, đội ngũ chuyên gia chuyên nghiệp – cam kết.
  • Thị trường: HPT tập trung vào đối tượng là các cơ quan, doanh nghiệp thuộc các thành phần chủ chốt của nền kinh tế, khu vực quản lý Nhà nước, an ninh quốc phòng… Mở rộng hoạt động trong khu vực ASEAN và toàn cầu.
  • Hình ảnh thương hiệu HPT là công ty dịch vụ CNTT có năng lực cạnh tranh, có uy tín, có bản sắc văn hóa “Nhân bản”.Tổng Giám đốc Đinh Hà Duy Linh trình bày báo cáo Kết quả hoạt động năm 2014 và
Kế hoạch hoạt động năm 2015

 
Đại diện Ban Tổng Giám đốc Công ty, Tổng Giám đốc Đinh Hà Duy Linh đã trình bày báo cáo Kết quả hoạt động năm 2014 và Kế hoạch hoạt động năm 2015. Năm 2014, đánh giá về chỉ tiêu kinh tế là năm chưa thành công của HPT, nhưng xét trên các mặt về quản trị, đặc biệt về định hướng chuyên môn – thế mạnh cốt lõi, về phát triển thị trường, về mở rộng hợp tác quốc tế thì năm 2014 là năm có nhiều chuyển biến và cơ hội mới được tạo ra. Vị thế của công ty tiếp tục được khẳng định qua các dự án lớn, trọng điểm đã và đang triển khai. Các định hướng về giải pháp, dịch vụ mà HPT đã chọn đều đạt được những kết quả bước đầu và tạo sự khác biệt cho HPT so với các công ty cùng ngành.

 
Trên cơ sở nhận định biến đổi của thị trường, cơ hội từ nhu cầu ngày càng gia tăng của việc ứng dụng CNTT, và sự chuẩn bị của HPT đón đầu xu thế trong lĩnh vực ứng dụng CNTT, Ban Tổng Giám đốc lập kế hoạch hoạt động 2015 và đã được HĐQT phê duyệt. Chiến lược chính của kế hoạch 2015 bao gồm: Phát triển đội ngũ chuyên gia kỹ thuật công nghệ theo sức mạnh lõi, phát triển hợp tác chiến lược với các đối tác quan trọng; phát triển các trung tâm kinh doanh mới, nghiên cứu sản phẩm công nghệ của riêng HPT.
 
 

Chị Đinh Hà Duy Trinh - Phó Chủ tịch HĐQT - thông qua các tờ trình
 

Anh Trần Anh Hoàng – Thành viên HĐQT - thông qua các tờ trình

 
Các thành viên HĐQT cũng thông qua các tờ trình và đạt được 100% sự đồng thuận của các cổ đông bằng hình thức dong phiếu biểu quyết:
 


- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014

- Tờ trình Chi trả cổ tức năm 2014 – Kế hoạch cổ tức năm 2015

- Tờ trình Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty

- Tờ trình Kinh phí hoạt động HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015

- Tờ trình Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán


Các cổ đông dong phiếu biểu quyết thông qua các tờ trình


Đặc biệt, Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty HPT đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp sôi nổi, đề xuất quý giá từ các cổ đông về chiến lược của công ty đến 2020, chiến lược phát triển sản phẩm, giải pháp của HPT, chiến lược xây dựng nguồn nhân sự tài năng, lãnh đạo trẻ kế thừa và chia sẻ những nhận định sâu sắc về xu hướng mới trên thị trường CNTT. Điều này đã tiếp thêm sự tự tin cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty tiếp tục kiên định với tầm nhìn, sứ mệnh, phát huy những sáng tạo để đưa HPT phát triển vượt bậc trong năm 2015 và các năm tiếp theo.


Các cổ đông đóng góp ý kiến cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc


Các cổ đông đóng góp ý kiến cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc

 

Các cổ đông đóng góp ý kiến cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc

 

HĐQT ghi nhận ý kiến, đề xuất từ cổ đông và cùng thảo luận với cổ đông


 

 

 

Các tin đã đăng

Vulnerability Scanner