Trang chủ    Quan hệ cổ đông    Thông báo   THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2012
Thông báo
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2012

Hội đồng Quản trị Công ty CP Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2012 như sau:

  • Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2013
  • Thời gian thanh toán: Thứ Năm, ngày 20/06/2013
  • Tỷ lệ cổ tức: 10%/mệnh giá cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

 

Chi tiết xem tại đây


Vulnerability Scanner