Trang chủ    Quan hệ cổ đông    Thông báo   Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới
Thông báo
Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới

Ngày 06 tháng 11 năm 2012, Sở Kế hoạch và Đầu tư HCM đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT. Căn cứ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới, HPT thay đổi một số nội dung sau:

- Vốn điều lệ: 68.642.010.000 đồng

- Địa chỉ mới của công ty: Tầng 9, Tòa nhà Paragon, Số 3 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, TPHCM


Vulnerability Scanner