Trang chủ    Tin tức    Tin tức hoạt động   HPT luôn hướng đến hoạt động theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008
HPT luôn hướng đến hoạt động theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008

Công ty HPT vừa xây dựng chương trình đánh giá theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 đối với các hoạt động của từng đơn vị, phòng ban vào ngày 23/02/2012. Chương trình được thực hiện bởi tổ chức đánh giá chuyên nghiệp TUVSUD. Mục tiêu của chương trình đánh giá nhắm  cải tiến các hoạt động, quy trình làm việc của các đơn vị một cách hiệu quả, đặc biệt là công tác quản trị dự án,  quy trình thực hiện các hợp đồng kinh doanh và tư vấn, triển khai giải pháp đến khách hàng.

 Các đơn vị cùng tham gia chương trình đánh giá tiêu chuẩn ISO 9001:2008

Đây là chương trình đánh giá ISO hàng năm được HPT áp dụng kể từ khi nhận chứng chỉ ISO từ năm 2000. Công ty HPT cũng là 1 trong những công ty Công nghệ thông tin đầu tiên áp dụng tiêu chuẩn ISO vào hoạt động kinh doanh của mình.

 

 

Đại diện TUVSUD đang đánh giá  hồ sơ quản trị dự án

Các tin đã đăng

Vulnerability Scanner