Tổng quan
Giải pháp ngành Giải pháp quản lý định danh tập trung và truy cập IDM - IDENTITY MANAGEMENT & ACCESS MANAGEMENT

Giải pháp quản lý định danh và truy cập - IDM cung cấp một nền tảng bảo mật tích hợp và hợp nhất, được thiết kế để quản lý định danh người dùng, quản lý cung cấp tài nguyên cho người dùng, bảo mật các truy cập tới tài nguyên trong hệ thống thông tin và hỗ trợ đáp ứng các nguyên tắc bảo mật trên hệ thống trong 1 tổ chức bất kỳ.

Giải pháp đảm bảo tính toàn vẹn của mạng lưới các ứng dụng lớn trong tổ chức bằng cách đưa ra một cấp độ mới về bảo mật, toàn diện để định vị bảo vệ các nguồn tài nguyên trong doanh nghiệp và quản lý quá trình hoạt động của các nguồn tài nguyên đó. Giải pháp cung cấp cho tổ chức một mức độ cao hơn về khả năng tích hợp, hợp nhất và tự động hóa, đồng thời tăng hiệu quả trong việc bảo mật ứng dụng tập trung, quản lý rủi ro, quản lý tuân thủ (compliance), phân tích định danh và tích hợp cơ sở dữ liệu.

Ứng dụng quản lý định danh tập trung vào tự động hoá và bảo mật trong quản lý danh tính người dùng trong toàn bộ quá trình vòng đời giữa ứng dụng và người dùng. Có năm yếu tố chính đóng vai trò là chất xúc tác trong việc áp dụng các giải pháp quản lý danh nhằm đáp ứng các lợi ích sau:

Giảm nhẹ rủi ro an ninh

Công khai tiêu cực về sự cố an ninh có thể làm giảm lòng tin của khách hàng và các nhà đầu tư trong một công ty. Nhiều các sự kiện gần đây trong các tin tức liên quan đến việc truy cập trái phép vào các ứng dụng hay dữ liệu, thường là do bên ngoài, cựu nhân viên hoặc nhân viên có quyền truy cập bất hợp pháp. Quản lý định danh giúp giảm bớt những rủi ro này bằng cách kiểm soát truy cập người dùng và cung cấp quản lý mạnh mẽ danh tính người dùng và tài khoản đặc quyền, ví dụ như ngay lập tức chấm dứt truy cập vào các ứng dụng khi một nhân viên rời khỏi công ty.

Tuân thủ quy định

Các doanh nghiệp cần đảm bảo được những thông tin mật một cách chặt chẽ và các yêu cầu nghiêm ngặt về tuân thủ quy định hoạt động trong ngành công nghiệp cụ thể của từng doanh nghiệp và thực hiện theo quy định của Chính phủ. Đáp ứng những yêu cầu đó đặt ra một thách thức với cách quản trị công ty và thực hiện an ninh cả bên trong và bên ngoài tổ chức. Công nghệ quản lý định danh cung cấp một khung làm việc hợp nhất cho việc thực thi chính sách và nền tảng hỗ trợ việc tuân thủ các đánh giá về chính sách an ninh. Ví dụ, giải pháp quản lý định danh có thể cho phép báo cáo dễ dàng về lịch sử truy cập của tài khoản người dùng để hỗ trợ trong việc đánh giá chính sách an ninh nội bộ, kể cả khi đó là tài khoản của người dùng đã nghỉ việc.

Chi phí ngăn chặn

Cuối cùng, các công ty về CNTT ở khắp mọi nơi đang được yêu cầu "do more with less", cho dù nó có được hỗ trợ triển khai ứng dụng mới, với lượng người dùng mới (chẳng hạn như khách hàng và đối tác), hoặc các mô hình tương tác với kiểu kinh doanh mới hay không. Quản lý định danh giúp các công ty quản lý môi trường doanh nghiệp (kinh doanh) hiệu quả hơn thông qua các công nghệ như quản lý người dùng tập trung, ủy quyền quản trị, dịch vụ thư mục và cung cấp tự động. Với quản lý định danh, các nhiệm vụ thường ngày liên quan đến việc tạo tài khoản người sử dụng và quản lý quyền truy cập có thể được tự động ủy thác (ủy quyền) cho các đối tượng sử dụng một cách chính xác.

LỢI ÍCH

Giải pháp đem lại sự hiệu quả trong việc quản lý về định danh người dùng, giảm thiểu các công đoạn, quy trình hiện tại trong tổ chức. Ngoài ra, giải pháp hướng tới người dùng nên cung cấp các tính năng giúp người dùng tận dụng hệ thống hạ tầng hiện tại, cải thiện hiệu suất làm việc của nhân viên. Các lợi ích chính phải kể đến như:

  • Cung cấp các tính năng self-service cho người dùng, giảm thiểu chi phí quản trị cũng như nâng cao hiệu suất làm việc của nhân viên. Với các tính năng self-service, người dùng có thể thực hiện các quy trình xin cấp phát quyền truy cập, các yêu cầu về hỗ trợ từ phía Quản trị viên một cách hoàn toàn tự động.
  • Giảm thiểu thời gian cung cấp quyền kết nối từ nhiều ngày xuống vài giờ đồng hồ.
  • Cung cấp tính năng đăng nhập một lần single sign-on.
  • Nâng cao hiệu quả, đảm bảo tính bảo mật thông qua các tác vụ được thực hiện một cách tự động, tránh xảy ra nhầm lẫn sai sót khi các công việc được thực hiện bằng tay.
  • Ngăn chặn phát sinh các tài khoản giả mạo, các tài khoản mồ côi từ quá trình quản lý.
  • Vai trò của người dùng được gán với các quyền truy cập sử dụng tài nguyên chính xác