Tổng quan
Giải pháp ngành Giải pháp Xây dựng kho dữ liệu tập trung (Datawarehouse - DWH) và Báo cáo thông minh (Business Intelligence - BI)

Kho dữ liệu datawarehouse (DWH) và Business Intelligence (BI) là giải pháp công nghệ hỗ trợ công tác quản trị ngân hàng. Thực hiện tích hợp dữ liệu từ các ứng dụng, BI cung cấp một hệ thống để tạo ra các báo cáo và phân tích nhằm phục vụ việc quản trị. Nhờ khả năng bao quát, phân tích đa diện và chuyên sâu của BI, các quyết định kinh doanh sẽ hiệu quả, nhanh chóng, kịp thời, có định hướng chiến lược hơn. Vì thế, ngân hàng có thêm nhiều năng lực để chủ động trong cạnh tranh và phát triển.

DWH và BI mang lại các lợi ích:

Quản trị tiến trình thực hiện mục tiêu kinh doanh một cách hiệu quả:

- Lãnh đạo ngân hàng có cái nhìn toàn diện, tức thì, chính xác về tình hình hoạt động, các chỉ số hiệu suất của toàn hệ thống.

- Việc quản trị có cơ sở cụ thể, chặt chẽ để kịp thời điều chỉnh, đốc thúc hoạt động, ra các quyết định kinh doanh.

- Nhanh chóng nắm bắt các diễn biến mới để kịp thời xem xét chiến lược hoạt động.

Tăng hiệu quả hoạt động thông qua góc nhìn đa diện và khả năng đào sâu, liên kết các vấn đề liên quan:

- Duy trì mối quan hệ khách hàng, gia tăng doanh thu từ khách hàng cũ nhờ cross-sell/ up-sell, giảm chi phí tìm khách hàng mới nhờ khả năng tìm đúng khách hàng tiềm năng.

- Tối ưu hiệu quả các quy trình hoạt động: quản lý tài chính, quản lý kinh doanh, chuỗi cung ứng, Marketing, quản lý nhân sự.

- Quản trị rủi ro.

- Tăng lợi thế cạnh tranh

- Am hiểu thị trường và các mẫu hình khách hàng và hành vi: tăng doanh thu/ lợi nhuận, giảm chi phí/rủi ro.

- Sử dụng nguồn lực một cách tối ưu.

- Khả năng dự báo, dự đoán xu hướng.